subota, 19. travnja 2014.

Paschalis sollemnitatis: Vazmena nedjelja Uskrsnuća Gospodnjeg

A) Vazmeno bdjenje u svetoj noći

77. Iz najstarije predaje ova se noć obdržava Gospodinu[79] i bdjenje koje se u njoj slavi, spominjući se svete noći u kojoj je Krist uskrsnuo, smatra se „majkom svih bdjenja“.[80] U njoj naime Crkva bdijući iščekuje uskrsnuće Gospodnje i slavi ga sakramentima kršćanske inicijacije.[81]

1. Što znači da je Vazmeno bdjenje po naravi noćno

78. „Čitavo slavlje Vazmenog bdjenja vrši se noću, tako da se ili ne započinje prije početka noći ili da se završi pred zvona nedjelje“.[82] Ovo pravilo treba strogo tumačiti. Zabranjuju se protivne zloporabe i tu i tamo nastali običaji, po kojima se Vazmeno bdjenje slavi onda kad se inače obično anticipiraju nedjeljne mise.[83]
Oni razlozi što ih neki navode za anticipiranje Vazmenog bdjenja, npr. javna nesigurnost, ne navode se u slučaju božićne noći ili drugih skupova različitih vrsta.

79. Vazmeno bdjenje, koje su Hebreji probdjeli iščekujući prolazak Gospodnji da ih oslobodi od faraonova ropstva, oni su obdržavali kao godišnji spomen; to je bila slika budućeg pravog Vazma kristova, naime noći pravog oslobođenja u kojoj je „Krist razriješio okove smrti i kao pobjednik iz groba ustao“.[84]

80. Crkva je već od početka godišnji Vazam, koji je svetkovina nad svetkovinama, slavila poglavito noćnim bdjenjem. Kristovo je naime uskrsnuće temelj naše vjere i nade, a po krstu i potvrdi uključeni smo u Kristovo vazmeno otajstvo, a s njime suumrli, suukopani, suuskrsnuli te ćemo s njime i kraljevati.[85]
Ovo bdjenje je i iščekivanje dolaska Gospodnjega.[86]

2. O rasporedbi Vazmenog bdjenja i o smislu njegovih sastavnih dijelova

81. Vazmeno bdjenje se uređuje tako da poslije službe svjetla i vazmenog hvalospjeva (što je prvi dio ovoga bdjenja) sveta Crkva razmišlja o čudesnim djelima što ih je Bog učinio svome narodu od početka (drugi dio ili služba riječi), sve dok s novim članovima, preporođenim u krstu (treći dio), ne bude pozvana k stolu, što ga Gospodin pripravlja Crkvi, spomenčinu svoje smrti i uskrsnuća, dok on ne dođe (četvrti dio).[87]
Ovaj liturgijski red neka nitko na svoju ruku ne mijenja.

82. Prvi dio se sastoji iz simboličkih radnji i gesta, koje valja izvršiti tolikim opsegom i ljepotom, da vjernici zaista razumiju njegovo značenje, koje podržavaju liturgijske upute i molitve.
Ukoliko je moguće, neka se izvan Crkve pripravi lomača (ognjište) za blagoslov novoga ognja, a njezin plamen neka bude takav da može zaista raspršiti tamu i rasvijetliti noć.
Neka se pripravi vazmena svijeća, koja neka bude, zbog istinitosti znaka, načinjena od voska, svake godine nova, jedna, dosta velika, nikada prividna, da može dozivati u pamet da je Krist svjetlo svijeta. Neka se blagoslovi znakovima i riječima, opisanim u misalu ili drugim odobrenim od Konferencije biskupa.[88]

83. Ophod kojim narod ulazi u crkvu neka se vodi samo pri svjetlu vazmene svijeće. Kao što je sinove Izraelove noću vodio stup od ognja, tako i kršćani slijede Krista uskrsnuloga. Nema zapreke da se svakom odgovoru „Bogu hvala“ doda kakav usklik u čast Kristu.
Neka se svjetlo iz vazmene svijeće postupno širi na svijeće koje je dobro da svi drže u rukama, dok su električne svjetiljke još ugašene.

84. Đakon neka navijesti vazmeni hvalospjev koji velikom lirskom poemom iznosi vazmeno otajstvo, uklopljeno rasporedbu spasenja. U nuždi, ako nema đakona, a niti ga svećenik predsjedatelj ne može otpjevati, nek se povjeri pjevaču. Konferencije biskup mogu ovaj hvalospjev prilagoditi nekim usklicima naroda koji će se u nj umetnuti.[89]85. Čitanja Svetog pisma sačinjavaju drugi dio bdjenja. Opisuju preslavne događaje povijesti spasenja, a u njihovu laganom razmišljanju vjernicima pomaže pjevanje pripjevnog psalma, šutnja i molitva svećenika predsjedatelja.
Obnovljeni red bdjenja ima sedam čitanja Staroga zavjeta uzetih iz Zakona i Proroka, koja su većinom primljena od najstarije predaje kako Istoka tako i Zapada, i dva iz Novog zavjeta, tj. Iz Apostola i Evanđelja. Tako Crkva, „počevši od Mojsija i svih proroka“,[90] tumači Kristovo vazmeno otajstvo. Stoga neka se, gdje god je to moguće, čitaju sva čitanja da se sačuva narav Vazmenoga bdjenja, koja traži da dulje traje.
Ipak, gdje pastoralne prilike traže da se još smanji ovaj broj čitanja, neka se čitaju barem tri iz Starog zavjeta, i to uzeta iz Zakona i Proroka; a nikada neka se ne izostavi čitanje 14. glave Izlaska sa svojim hvalospjevom.[91]

86. Tipološko značenje tekstova Staroga zavjeta ukorjenjuje se u Novomu, i biva očito molitvom što je iza svakog pojedinog čitanja izgovara svećenik predsjedatelj; ali će biti korisno vjernike u to značenje uvesti kratkom uputom. Tu uputu može izreći bilo sam svećenik bilo đakon.
Liturgijske komisije, nacionalne ili biskupijske, neka za to priprave ona pomagala koja će pastirima u tome pomoći.
Poslije čitanja neka se pjeva psalam, a narod neka pjeva odgovor. U takvom ponavljanju dijelova neka se sačuva ritam, koji će pomoći sudjelovanju i pobožnosti vjernika.[92] Treba pomno paziti da se mjesto psalama ne dopuste pučke pjesmice.

87. Poslije čitanja Starog zavjeta pjeva se himan „Slava Bogu na visini“, zvone zvona prema mjesnim običajima, otpjeva se zborna molitva i tako se prelazi na čitanja Novog zavjeta. Čita se Apostolov poticaj o krstu kao uranjanju u Kristovo vazmeno otajstvo.
Zatim, dok svi stoje, svećenik triput intonira „Alelu-ja“, dižući postepeno glas, a narod to ponavlja.[93] Ako je nužno, pjeva Aleluja psalmista ili pjevač, a narod proslijedi, umećući usklik među retke psalma 117., što ga apostoli toliko puta citiraju u vazmenom navještaju.[94] Zatim se navijesti uskrsnuće Gospodnje iz Evanđelja kao vrhunac službe riječi. Poslije Evanđelja neka se ne propusti homilija, makar kratka.

88. Treći dio bdjenja je krsna služba. Kristov i naš vazam sada se slavi u sakramentu. Potpuno se doduše izrazuje u onim crkvama koje imaju krsni zdenac, tim više kad se vrši kršćanska inicijacija odraslih ili barem krštenje djece.[95] Ali ako i nema krštenika, u župnim crkvama neka bude blagoslov krsne vode. Ako taj blagoslov nije u krsnom zdencu nego u prezbiteriju, neka se poslije krsna voda odnese k zdencu, gdje će se čuvati kroz cijelo uskrsno vrijeme.[96] A gdje nema krštenika niti treba blagosloviti vodu, spomen krštenja biva blagoslovom vode, određene za škropljenje naroda.[97]

89. Poslije ovoga biva obnova krsnih obećanja. Uvodi se nagovorom svećenika predsjedatelja. Vjernici stojeći i držeći u rukama zapaljene svijeće odgovaraju na upite. Zatim se škrope vodom: tako im se dozivaju u pamet čini i riječi krštenja što su ga primili. Svećenik predsjedatelj neka škropi narod prolazeći lađom crkve, dok svi pjevaju antifonu „Vidjeh vodu“ ili drugu pjesmu krsnog značaja.[98]

90. Euharistijsko slavlje je četvrti dio bdjenja i njegov vrhunac, jer ovo je najpotpuniji vazmeni sakrament, naime spomenčin žrtve križa i prisutnost Krista uskrsnuloga, dovršenje kršćanske inicijacije, predokus vječnoga Vazma.

91. Neka se pazi da ovo euharistijsko slavlje ne bude na brzinu; dapače izvrsnije je da svi obredi i riječi dobiju najveću izražajnu snagu: sveopća molitva, u kojoj novokrštenici, pošto su postali vjernici, prvi put vrše svoje kraljevsko svećeništvo;[99] ophod za prinos darova, uz sudjelovanje novokrštenika, ako ih ima; euharistijska molitva prva, druga ili treća, sa svojim vlastitim umecima;[100] napokon euharistijska pričest kao moment punog sudjelovanja u otajstvu koje se slavi. Za pričest je prikladno pjevati psalam 117. s antifonom „Naš vazam“, ili psalam 33. s antifonom „Aleluja, aleluja, aleluja“ ili drugu pjesmu uskrsne radosti.

92. Prikladno je u pričesti Vazmenog bdjenja dostići puninu euharistijskog znaka, tj. primiti je pod prilikama kruha i vina. Mjesni ordinariji neka razmotre prikladnost takvog dopuštenja i njegove prilike.[101]

3. Neke pastoralne napomene

93. Liturgija Vazmenog bdjenja nek se vrši tako da pruži kršćanskom narodu bogatstvo i molitava i obreda: treba čuvati istinitost stvari, gajiti sudjelovanje vjernika, a neka ne nedostaju poslužnici, čitači i zbor pjevača.

94. Želi se da se u međuvremenu predvidi ujedinjenje u jednu crkvu više zajednica, kada se zbog njihove blizine ili neznatnosti ne može postići puno i blagdansko slavljenje.
Treba nastojati da pojedine grupe imaju udjela u slavljenju Vazmenog bdjenja, u kojem svi vjernici, skupljeni u jedno, mogu dublje doživjeti smisao crkvene zajednice.
Vjernici koji su radi praznika odsutni iz vlastite župe, potiču se da sudjeluju u liturgijskom slavlju mjesta u kojemu borave.

95. U navještanju Vazmenog bdjenja treba se čuvati da se ono ne predstavi kao posljednji moment Velike subote. Nek se radije kaže da se Vazmeno bdjenje slavi „u noći Vazma“, i to kao jedan bogoštovni čin. Nek se pastiri upozore da u katehezi marljivo poučavaju o sudjelovanju u čitavom bdjenju.[102]

96. Za bolje slavljenje Vazmenog bdjenja traži se da sami pastiri stalno stiču dublje poznavanje kako tekstova tako i obreda, kako bi mogli pružati pravu mistagogiju.

B) Dan vazma

97. Misu na dan Vazma treba slaviti sa svom svečanošću. Kao pokajnički čin prikladno je danas uzeti škropljenje vodom blagoslovljenom na bdjenju; za to vrijeme neka se pjeva antifona „Vidjeh vodu“ ili druga pjesma krsnog značaja. Istom vodom neka se napune i posude na ulazu u crkvu.


98. Gdje postoji neka se održava, a drugdje neka se, ako je prikladno, uvede predaja slavljenja one krsne večernje na dan Vazma u kojoj za vrijeme pjevanja psalama biva ophod ka krsnom studencu.[103]

99. Vazmena svijeća kojoj je mjesto ili kraj ambona ili kraj oltara nek se pali barem u svim svečanijim liturgijskim slavljima kako u Misi tako i u Jutarnjoj i Večernjoj sve do nedjelje Pedesetnice. Kad ona prođe, neka se svijeća časno čuva u krstionici da se u krštenju od nje pale svijeće krštenika. U slavljenju sprovoda neka se vazmena svijeća stavi kraj nosila, da se tako označi da je smrt kršćanina njegov vlastiti Vazam.
Neka se vazmena svijeća izvan vazmenog vremena ne pali niti čuva u prezbiteriju.[104]

(Kongregacija za bogoštovlje,
Okružnica o pripremi i slavljenju vazmenih blagdana, 16. siječnja 1988.)
[79] Usp. Izl 12, 42.
[80] Sv. Augustin, GOVOR 219, PL 38, 1088.
[81] Biskupski ceremonijal, br. 332.
[82] Usp. Isto, br. 332; Rimski misal. Vazmeno bdjenje, br. 3.
[83] Sveti zbor obreda, Instrukcija Eucharisticum mysterium (25. svibnja 1967.) br. 28. AAS 59 (1967) 556-557.
[84] Rimski misal. Vazmeno bdjenje, br. 19, vazmeni hvalospjev.
[85] Usp. II. Vatikanski sabor, Konstitucija o svetoj liturgiji Sacrosanctum Concilium, br. 6; Usp. Rim 6,3-6; Ef 2,5-6; Kol 2,12-13; 2 Tim 2,11-12.
[86] „Onu noć provodimo bdijući jer je Gospodin uskrsnuo i u svome tijelu započeo onaj život... gdje nema ni smrti ni sna; on ga je tako uskrisio od mrtvih da više ne umire niti više smrt gospodnje nad njim... Zato će onaj kome smo uskrsnulom malo duže bdijući pjevali, dati da s njim bez kraja živeći kraljujemo«. Sv. Augustin, Govor Guelferbytan, 5,4. PLS 2,552.
[87] Usp. Rimski misal. Vazmeno bdjenje, br. 7.
[88] Usp. Isto, br. 10-12.
[89] Usp. Isto, br. 17.
[90] Lk 24,27; Usp Lk 24,44-45.
[91] Usp. Rimski misal. Vazmeno bdjenje, br. 21.
[92] Usp. Isto, br. 23.
[93] Usp. Biskupski ceremonijal, br. 352.
[94] Usp. Dj 4,11-12; Mt 21,42; Mk 12,10; Lk 20,17.
[95] Usp. Rimski obrednik. Red krštenja djece, br. 6.
[96] Usp. Rimski misal. Vazmeno bdjenje, br. 48.
[97] Usp. Isto, br. 45.
[98] Usp. Isto, br. 47.
[99] Usp. Isto, br. 49; Rimski obrednik. Red pristupa odraslih kršćanstvu, br. 36.
[100] Usp. Rimski misal. Vazmeno bdjenje, br. 53; Isto. Obredne mise, 3. Pri podjeljivanju krsta.
[101] Usp. Rimski misal. Opća uredba, br. 240-242.
[102] Usp. II. Vatikanski sabor, Konstitucija o svetoj liturgiji Sacrosanctum Concilium, br. 106.
[103] Usp. Opća uredba Časoslova, br. 213.
[104] Usp. Rimski misal. Nedjelja pedesetnice, završna rubrika; Rimski obrednik. Red krštenja djece. Kršćanska inicijacija. Opće napomene, br. 25.

Nema komentara:

Objavi komentar