četvrtak, 11. rujna 2014.

Spomendani sv. Ivana XXIII. i sv. Ivana Pavla II. uvršteni u Opći rimski kalendar

Papa Franjo odredio je da se spomendani sv. Ivana XXIII. i sv. Ivana Pavla II. uvrste u Opći rimski kalendar. Dekret Kongregacije za bogoštovlje datiran je na svetkovinu Uzašašća Gospodnjega, 29. svibnja 2014., a objavljen je danas u L'Osservatore Romanu. Spomendan sv. Ivana Pavla II. već je bio odobren i uvršten u vlastite kalendare više država, odnosno biskupskih konferencija, a ovim činom liturgijsko je slavlje obojice svetih papa prošireno na sav katolički svijet rimskoga obreda. Slijedi (neslužbeni) prijevod Dekreta. 

 * * * 

Dekret

Vječni pastir, uskrsnuo od mrtvih i uzašao na nebo, Gospodin Isus ne napušta svoje stado, nego ga čuva i vodi kroz vremena, pod stalnim vodstvom onih koje je on učinio svojim vikarima. Među njima, po potvrdi Pastira pastirâ i po pravoj ljubavi prema ovcama svoga stada, sjaju sveti pape Ivan XXIII. i Ivan Pavao II.

Oni nisu prezreli križa Kristova niti rane braće i, urešeni "parezijom" Duha Svetoga, čudesno su ponudili Crkvi i svijetu živu sliku dobrohotnosti i milosrđa Božjega, koji ne mrzi nikoga od onih koji su dozvani u život, te ih štedi, jer su njegovi (usp. Mudr 11,24-26). Tako, tu životnu nadu i tu neizrecivu radost (usp. 1 Pt 1,3.8), koju su ova dvojica Petrovih nasljednika primili kao dar od uskrsloga Gospodina, u obilju su darivali narodu Božjem, primivši zauzvrat vječnu zahvalnosti. Stoga ih Crkva danas časti velikim žarom, sjajne uzornošću života, izvrsnošću nauka, i onom "znanošću ljubavi" koja istječe iz prosvjetljenja Duhom kroz iskustvo otajstavâ Božjih, i nakon što je uživala u plodnoj potpori njihove pastoralne skrbi, sada se raduje što ih ima kao duhovne zagovornike.

Razmotrivši izvanrednost tih vrhovnih svećenika u iskazivanju jedinstvena uzora krjeposti kleru i vjernicima, i u promicanju života Kristova, uzevši u obzir brojne zahtjeve iz svih krajeva svijeta, Sveti Otac Franjo, postupivši po jednodušnoj želji naroda Božjega, odredio je da se slavlja sv. Ivana XXIII., pape, i sv. Ivana Pavla II., pape, upišu u Opći rimski kalendar, prvi 11., a drugi 22. listopada, sa stupnjem neobavezna spomendana. 

Gore spomenuti spomendani, stoga, trebaju biti upisani u svim direktorijima za slavlje Mise i Liturgije časova, te pripadne naznake umetnute u liturgijske knjige koje će objaviti biskupske konferencije.

Što se tiče liturgijskih tekstova u čast sv. Ivana Pavla II., pape, neka se koriste oni već odobreni i objavljeni u prilogu dekreta ove Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, od 2. travnja 2011. (prot. br. 118/11/L); što se tiče onih u čast sv. Ivana XXIII., pape, neka se usvoje ovdje priloženi tekstovi, koji se ovim dekretom proglašavaju tipskima i daju u tisak.

Bez obzira na bilo što protivno.

Iz Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, 29. svibnja 2014., na svetkovinu Uzašašća Gospodnjega.

Antonio kard. Cañizares Llovera, prefekt

Arthur Roche, nadbiskup, tajnik